Monday, February 8, 2010

Budaya Baru Penghakupayaan dan Partisipasi Komuniti dalam Pembangunan


Ahlan wasahlan. Selamat datang ke laman blog Komuniti Maya Serdang Kedah. Laman blog ini dibangunkan sejurus permulaan laman media sosial Facebook atas nama "Komuniti (Maya) Serdang Kedah" yang menunjukkan perkembangan perbincangan dan cadangan yang positif.

Laman blog ini sekadar mempelbagaikan wadah atau medium perbincangan penyaluran pandangan dan pemikiran anak-anak Serdang untuk pembangunan, kemajuan dan pencapaian Serdang demi kesejahteraan komunitinya.

Kenapa Serdang? Ya, kerana di mana-mana pun ada watak dan pemikirnya yang memainkan peranan dan tanggungjawabnya masing-masing. Dalam sesebuah masyarakat, ada kelompok pemimpin politiknya, para pentadbirnya, para penguatkuasa undang-undangnya dan pelbagai lagi. Di sana ada juga persatuan atau pertubuhan bukan kerajaan yang dibentuk secara sukarela atas sesuatu ideologi dan tujuan yang tertentu.

Semuanya bermatlamat membawa kemajuan dan pembangunan dalam komuniti mereka dengan kaedah dan cara yang tersendiri.

Komuniti Maya Serdang Kedah hadir sebagai satu lagi alternatif yang bergerak secara maya (online) dalam memberikan penghakupayaan (empowerment) dan penyertaan (partisipasi) komuniti dalam pembangunan dan kemajuan agama, bangsa dan tanahairnya.

Positif dan bagusnya pembentukan gerakan komuniti secara maya ini ialah semua pihak dapat menyalurkan pandangan dan pemikiran mereka dalam suatu wadah dan pandangan dan pemikiran itu dapat dikongsi dan disalurkan kepada pihak yang bertanggungjawab.

Dengan sifatnya yang merentasi sempadan, biar di mana pun komuniti maya anak-anak Serdang ini berada, mereka tetap dapat memberikan pandangan dan cadangan mereka dalam hal-hal pembangunan dan kemajuan tanah tumpah darah mereka sendiri.

Setiap daripada batang tubuh rakyat dan masyarakat di negara ini mempunyai hak untuk bersuara dan bercakap tentang negara, negeri atau daerah atau kampung mereka sendiri. Cuma wadahnya sahaja yang pelbagai.

Justeru, blog Komuniti Serdang Kedah dan Facebook Komuniti Serdang Kedah ini adalah salah satu wadah dan medium komuniti buat anak-anak Serdang yang berada di alam maya, anak-anak Serdang yang menjadi perantau bersatu di sini, memberikan pandangan dan cadangan serta buah fikiran untuk komuniti Serdang itu sendiri.

Di sini kita mahu membentuk budaya baru bahawa biar di mana pun kita berada, kita tetap dapat mengambil bahagian dan memberikan pandangan dalam kemajuan dan pembangunan setempat, tempat asal usul kita sendiri.

Pengendali (admin) bagi blog ini adalah juga admin Facebook Komuniti Serdang Kedah. Kita berpegang kepada konsep non-partisan: tidak mendukung mana-mana ideologi parti, organisasi atau agensi kerajaan mahupun NGO atau persatuan atau pertubuhan yang berdaftar secara rasmi.

Wadah ini adalah wadah bebas yang boleh disertai oleh sesiapa sahaja tanpa mengira agama, bangsa, umur, parti, persatuan atau pertubuhan. Kita tetap yakin dan percaya bahawa dalam keadaan tertentu di mana-mana masyarakat dipecah-pecahkan melalui parti politik itu dan ini, persatuan itu dan ini, kita perlu kepada satu wadah dan titik penyatuan yang boleh menghimpunkan semua kelompok itu.

Biar walaupun kelihatan tertalu ideal, setidak-tidaknya kita memikul tanggungjawab ini demi rakyat umumnya dan demi komuniti Serdang itu sendiri khasnya.

Soal Serdang adalah sebuah mukim kecil atau pekan Serdang [yang menjadi pusat pentadbirannya] hanya sebuah pekan yang kecil, namun hakikatnya telah ramai anak-anak bangsa Serdang itu sendiri yang telah berjaya, mencipta pelbagai pencapaian di dalam pelbagai bidang.

Kerana kejayaan dan pencapaian mereka itu, ramai di kalangan mereka yang telah merantau dan memberikan sumbangan mengikut peranan dan tanggungjawab mereka masing-masing. Biarpun demikian, mereka adalah anak-anak jati Serdang yang tetap akan ingat akan tempat tumpah darah mereka itu.

Maka, marilah kita raikan setiap lapisan masyarakat anak-anak Serdang termasuk yang "berada di alam maya" yang dikenali Komuniti Maya Serdang Kedah ini.

1 comment:

  1. Saudara, harap adakan alamat emel dan pengenalan diri penganjur website ini agar kita dapat memajukan idea yg baik demi untuk bersama menjayakan komuniti ini. Saya pasti ramai pengikut dari kalangan anak-anak kelahiran SERDANG KEDAH akan turut serta dlm usaha murni ini. HMS Yusof. emel : chematurut@gmail.com

    ReplyDelete